DUURZAME EXTRUSIE

Oplossingen voor de levenscyclus van kunststof

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een groot maatschappelijk thema. Ondernemen met oog voor het milieu. TimaFlex zet zich al jaren in om de productie van kunststof zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Het belangrijkste aandachtspunt in onze industrie is de levensduur van kunststof. Dat is risico en een geweldige kans tegelijk. Want niet het gebruik van kunststof is problematisch. Het afval is juist problematisch: het blijft te lang bestaan. Onze duurzame aanpak in 6 stappen:

Hoe werkt TimaFlex aan een duurzaam extrusieproces?

1. Terugname van gebruikte producten

U kunt ‘opgebruikte’ kunststoffen kosteloos bij ons inleveren. TimaFlex recyclt het nog bruikbare materiaal en verwerkt het in een nieuwe toepassing. Zo verlengen we de levenscyclus van de grondstof in een product met een nieuwe levenscyclus. U ontvangt een verwerkingsverklaring als bewijs dat uw bedrijf op verantwoorde wijze omgaat met afvalstoffen.

2. Investeren in een goede recycle-infrastructuur

TimaFlex heeft verschillende maalmolens in huis. Hiermee verwerken wij ons eigen opstartafval, plus ingezamelde kunststofstromen van buiten ons bedrijf, tot een hoogwaardig product.

3. Meer dan 60% gegarandeerd gerecycled

In 2018 was meer dan 50% van de kunststoffen in onze extrusieprocessen gerecycled. In 2019 steeg het aandeel gerecyclde kunststoffen naar 60%. Samen met onze klanten streven we ernaar dit percentage verder te verhogen.

4. Bio-based en composteerbare kunststoffen

De mogelijkheden rondom bio-based en composteerbare kunststoffen breiden zich in rap tempo uit. De verwerkbaarheid van deze kunststoffen is in de afgelopen jaren enorm verbeterd. Dit maakt het toepassingsgebied voor bio-based en composteerbare kunststoffen steeds breder, ook voor TimaFlex.

5. Scheiden van bedrijfsafval

TimaFlex heeft een reductie van 85% op het restafval gerealiseerd door afvalstromen van elkaar te scheiden. Hiermee spelen we optimaal in op de gesloten cirkel die kunststofverwerking hoort te zijn.

6. Gebruik van groene stroom

TimaFlex gebruikt geen aardgas om de productielocatie in Ermelo te verwarmen. Voor onze energiebehoefte nemen wij alleen groene stroom af.

Product of grondstof?

Voorkom verwarring
TimaFlex maakt graag een duidelijk onderscheid tussen grondstoffen en producten. Want als de levenscyclus van een kunststof product eindigt, betekent dat niet meteen het einde van de grondstof. Op de werkvloer hergebruiken wij bijvoorbeeld dagelijks kunststof in nieuwe producten. Zo vermalen we het opstartafval van bepaalde producten en verwerken die opbrengst later weer tot geëxtrudeerd eindprofiel. Intern gaan er zodoende nauwelijks grondstoffen verloren. Extern staat die circulaire gedachte nog in de kinderschoenen. Daarom zijn wij bij TimaFlex van mening dat alle partijen in de kunststofverwerkende industrie – waar mogelijk – oplossingen moeten vinden hoe we omgaan met kunststofproducten aan het einde van hun levenscyclus.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact met ons op.